ನೀವೇ ಕೇಳಿ: ಈ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೋವುಂಟು? ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕವರ್ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಳೆಯರು.

‘ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮಲ್.

ಬರೆಯಲು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನೀವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ

ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಎರಡೂ ಹಾಗೆ, ಇಂತಹ ಕೊನೆಯ ಕಂತು ಒಂದು ಟಿವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ, ಇದು ಇರಬೇಕು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಏನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಎಂದು ನೀವು ಕವರ್ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಮೂದಿಸಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ‘ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ, ಹೋಗಿ. ‘. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಉಚಿತ, ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ: ನಮೂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ‘ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ, ಹೋಗಿ. ‘. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಉಚಿತ, ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ

About